EHF-fakturering Opplysningsvesenets fond
Viser til Statens format for elektronisk fakturering, EHF. Opplysningsvesenets fond(OVF) har kontrakter med mange offentlige virksomheter. Disse kontraktene er nesten uten unntak inngått på et tidspunkt som gjør at de faller utenfor Statens krav til elektronisk fakturering. Opplysningsvesenets fond velger allikevel å tilby offentlige kunder å motta faktura i EHF format. Om deres virksomhet er registrert i et aksesspunkt for mottak av EHF faktura og ønsker å motta faktura på EHF fra OVF, bes dere registrere nødvendige opplysninger OVF trenger til utsendelse av EHF faktura nedenfor.
EHF adresse og kontaktopplysninger
Navn, innsender:*
Organisasjonsnavn:*
Avg.nr:*
Orgnr:*
EHF referanse:*
E-post, innsender:*
Telefon, innsender:*